อคริลิคยาแนว

New

A-161-W

PROTITE A-161 อคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 500 กรัม ✅ อคริลิคยาแนวทีผลิตจากอคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ สามารถรองรับการเคลื่อนไหวได้ ±10% ของขนาดรอยต่อเมื่อมีการออกแบบและติดตั้งที่ถูกต้อง ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว เทา ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 500 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

A-161-G

PROTITE A-161 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 500 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ สามารถรองรับการเคลื่อนไหวได้ ±10% ของขนาดรอยต่อเมื่อมีการออกแบบและติดตั้งที่ถูกต้อง ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว เทา ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 500 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

New

A-162 W

PROTITE A-162 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 500 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ สามารถรองรับการเคลื่อนไหวได้ ±12.5% ของขนาดรอยต่อเมื่อมีการออกแบบและติดตั้งที่ถูกต้อง ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 500 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

New

A-165 W

PROTITE A-165 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 460 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 460 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42 ฿42
 

 

New

A-165 B

PROTITE A-165 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 460 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 460 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42 ฿42
 
สินค้าหมด

 

New

A-165 G

PROTITE A-165 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 460 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 460 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42 ฿42
 
สินค้าหมด

 

New

A-168 W

PROTITE A-168 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 430 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา,ไม้,ชา,โกลเด้นทีค ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 430 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

A-168 B

PROTITE A-168 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 430 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา,ไม้,ชา,โกลเด้นทีค ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 430 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 
สินค้าหมด

 

New

A-168 G

PROTITE A-168 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 430 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา,ไม้,ชา,โกลเด้นทีค ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 430 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

A-168 WO

PROTITE A-168 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 430 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา,ไม้,ชา,โกลเด้นทีค ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 430 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

A-168 BZ

PROTITE A-168 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 430 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา,ไม้,ชา,โกลเด้นทีค ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 430 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

New

ACOUSTICAL สีขาว

PROTITE Acoustical Sealant โปรไทท์ อคูสติคัลซีลแลนท์ ยาแนวกันเสียง ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 500 กรัม ✅ ใช้สำหรับยาแนวกันเสียงประสิทธิภาพสูง ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกันเสียงตามวิธีการทดสอบ ASTM E90 ✅ ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการผ่านของเสียงประเภท Airborne ทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร ✅ ใช้ได้กับระบบผนังทุกประเภทโดยใช้ยาแนวรอยต่องานก่อสร้าง ใช้ยาแนวช่องเปิดต่างๆ เช่น ปลั๊ก สวิชต์ และโคมไฟ ระบบท่อและสายต่างๆ ✅ ผ่านข้อกำหนด VOC Content สี : ขาว ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 500 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 31 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

PT-ACOUSTICAL สีขาว

PROTITE Acoustical Sealant โปรไทท์ อคูสติคัลซีลแลนท์ ยาแนวกันเสียง ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 500 กรัม ✅ ใช้สำหรับยาแนวกันเสียงประสิทธิภาพสูง ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกันเสียงตามวิธีการทดสอบ ASTM E90 ✅ ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการผ่านของเสียงประเภท Airborne ทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร ✅ ใช้ได้กับระบบผนังทุกประเภทโดยใช้ยาแนวรอยต่องานก่อสร้าง ใช้ยาแนวช่องเปิดต่างๆ เช่น ปลั๊ก สวิชต์ และโคมไฟ ระบบท่อและสายต่างๆ ✅ ผ่านข้อกำหนด VOC Content สี : ขาว ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 500 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,990 ฿2,990
฿2,280 ฿2,280 -24%
 

 

New

PT-A-168-BZ

PROTITE A-168 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 430 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา,ไม้,ชา, โกลเด้นทีค ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 430 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,010 ฿1,010
฿800 ฿800 -21%
 

 

New

PT-A-168-WO

PROTITE A-168 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 430 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา,ไม้,ชา, โกลเด้นทีค ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 430 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,010 ฿1,010
฿800 ฿800 -21%
 

 

New

PT-A-168-G

PROTITE A-168 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 430 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา,ไม้,ชา, โกลเด้นทีค ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 430 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,010 ฿1,010
฿800 ฿800 -21%
 

 

New

PT-A-168-B

PROTITE A-168 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 430 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา,ไม้,ชา, โกลเด้นทีค ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 430 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,010 ฿1,010
฿800 ฿800 -21%
 
สินค้าหมด

 

New

PT-A-168-W

PROTITE A-168 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 430 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา,ไม้,ชา, โกลเด้นทีค ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 430 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,010 ฿1,010
฿800 ฿800 -21%
 

 

New

PT-A-165-G

PROTITE A-165 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 460 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 460 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿1,000 ฿1,000
 
สินค้าหมด

 

New

PT-A-165-B

PROTITE A-165 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 460 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา,ไม้,ชา ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 460 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿1,000 ฿1,000
 
สินค้าหมด

 

New

PT-A-165-W

PROTITE A-165 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 460 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว,ดำ,เทา ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 460 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿1,000 ฿1,000
 
สินค้าหมด

 

New

PT-A-162-W

PROTITE A-162 อะคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 500 กรัม ✅ อะคริลิคยาแนวทีผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ สามารถรองรับการเคลื่อนไหวได้ ±12.5% ของขนาดรอยต่อเมื่อมีการออกแบบและติดตั้งที่ถูกต้อง ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 500 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿1,300 ฿1,300
 

 

PT-A-161-G

PROTITE A-161 อคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 500 กรัม ✅ อคริลิคยาแนวทีผลิตจากอคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ สามารถรองรับการเคลื่อนไหวได้ ±10% ของขนาดรอยต่อเมื่อมีการออกแบบและติดตั้งที่ถูกต้อง ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว ดำ เทา ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 500 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,055 ฿2,055
฿1,500 ฿1,500 -27%
 

 

PT-A-161-W

PROTITE A-161 อคริลิคยาแนวกันรั่วซึม ยาแนวรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติกขนาดมาตรฐาน 500 กรัม ✅ อคริลิคยาแนวทีผลิตจากอคริลิคโพลีเมอร์คุณภาพพิเศษ ✅ ใช้ยาแนวรอยต่อกันการรั่วซึมทั่วไป เช่น รอยต่อรอบขอบวงกบประตู หน้าต่าง สกายไลท์ รอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวไม่สูงมากนัก รอยต่อผนัง เพดาน หรือช่องจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และท่อต่างๆ เป็นต้น ✅ มีส่วนผสมที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปริมาณน้อย (Low VOCs) ✅ สามารถรองรับการเคลื่อนไหวได้ ±10% ของขนาดรอยต่อเมื่อมีการออกแบบและติดตั้งที่ถูกต้อง ✅ ทาสีทับได้ สี : ขาว ดำ เทา ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 500 กรัม ยกลัง 25 หลอด/ลัง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,055 ฿2,055
฿1,500 ฿1,500 -27%
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้